Entreprenør Peter Mortensen ApS har pr. 01/01/2016 købt Ø. Aaby Vognmands & Entreprenørforretning ApS. Alt forsætter som hidtil.

Entreprenør og autoriseret kloakmester

Vi har gennem årene løst mange forskellige opgaver ved kloak og jordarbejder, eksempelvis udgravninger hvor maskiner skulle igennem trapperum, løftes over bygninger ind i haver eller atriumgårde. Kloakarbejde er en stor del af vores arbejde, ved nye som gamle bygninger.

Ved kloakrenovering kan vi tilbyde udførelse med relining og strømpeforing. Det kan være en fordel ved steder hvor der f.eks. er meget belægning eller haveanlæg med mange store træer og buske. Kloakledninger i bygninger kan også med fordel udføres med relining/strømpeforing, derved spares opbrydning af gulve.

Ved huskøb kan vi anbefale os til at udføre en tv-inspektion af kloaksystemet. Vi giver en oversigt over afløbsanlægets tilstand, så I undgår overraskelser med afløbssystemet, efter hushandel.

Vi udfører entreprenørarbejde indenfor:

  • Højtryksspuling
  • Tilstoppede kloakker
  • Tv-Inspektion af kloakker
  • Slamsugning

Vores medarbejdere har en mange års erfaring bag sig og kan derfor  både udføre jobbet og give professionel rådgivning. Har du opgaver indenfor jord, kloak, belægning, mm. er du velkommen til at kontakte mig for mere information.